Lidmaatschap

Alle info voor leden en nieuwe leden...

Lidgeld 2024-2025

Inbegrepen: verzekering tijdens trainingen en wedstrijden, organisatiekosten voor trainingen (huur sporthal, vergoeding trainers, materiaal,...) en wedstrijden (wedstrijdkledij, vergoedingen scheidsrechters, inschrijvingen en kosten), tweejaarlijks een T-shirt met voornaam op de rug, een sportzak bij éérste competitie (vanaf U11 2B), lidmaatschap bij Volley Vlaanderen en bij Volley Oost-Vlaanderen of VOBOG.

 • Vobog Heren: 90 €
 • Heren Promo 3: 205 € (en 185 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
 • U17 & U19: 190 € (en 170 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
 • U15 t/m U11 2B: 175 € (en 155 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
 • U11 tornooi 2.0: 120 € (en 105 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
 • U9 & U7 - Balgewenning: 80 € (en 70 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)

Bij meerdere gezinsleden, betaalt het oudste gezinslid het normale bedrag, en alle volgende gezinsleden het bedrag met korting van toepassing op hun leeftijd.

Lid worden?

Iedereen met volleygoesting is welkom en mag steeds 3 keer gratis deelnemen aan een training. Daarna is er wat papierwerk...

U7 (balgewenning)
U9 (volleybalinitiatie - Start2Volley)
U11 2.0 (volleybalinitiatie - Tornooien 2-tegen-2)
U11 2B (wedstrijden 2-tegen-2)

Voor de jeugdploegen op zaterdag (U7 - U9 en U11 2.0) is aansluiten op een instapmoment géén probleem!
Ben je al ouder dan 9? Dan is jouw voor-bal-geschiedenis van tel: wie weet heb je al héél wat balgevoel en kan je meteen aansluiten bij de U11-2B. De U11-2B trainen al 2x per week en spelen échte wedstrijden in 2-tegen-2 vorm.

VC Kuros Zulte doet mee aan de Vriendjesdagen van Volley Vlaanderen! Deze gaan elk jaar door in september, januari en mei.

Instapmomenten

 1. Startdag Augustus: zat. 24 augustus 2024 om 10 uur
  Deze startdag is het startschot van de trainingen voor de rest van het seizoen! Ben je tussen 5 jaar en 11 jaar en wil je kennis maken met onze club? Kom dan zeker eens af!
 2. Vriendjesdag September: zat. 7 september 2024
  Op deze dag verwelkomen we alle vriendjes of nieuwe spelertjes die de startdag zouden gemist hebben!
 3. Vriendjesdag Januari: zat. 11 januari 2025
  Op de eerste zaterdag na de kerstvakantie verwelkomen we opnieuw graag alle vriendjes én nieuwe spelertjes die eens willen proeven van volleybal!

U13 of ouder?

Voetbal beu? Uitgetennist? Of gewoon op zoek naar een volleybalclub in jouw buurt?
Volleybal is een technische ploegsport. Hoe vroeger je de techniek aanleert, hoe beter, maar... Wie weet zit het gewoon in jouw genen én is het inschatten van de bal, toetsen én mikken naar een 'doel' géén enkel probleem? Welkom bij Kuros!

Vul het formulier Inschrijven als nieuw lid bij Volleybalclub Kuros Heren in en wij nodigen je graag uit op drie (gratis) trainingen in een voor jou gepaste ploeg.
Dit doen we enkel in augustus, januari en april. Als deze trainingen jou én ons bevallen, dan volgt er papierwerk en worden goede afspraken gemaakt.

Wat bij blessure of ongeval?

Moet je naar de (spoed)arts?

Vergeet niet om een ongevalsaangifte mee te nemen (die zit ook altijd in het wedstrijdmapje!), en laat de (spoed)arts het juiste vak op de achterzijde invullen.

Blanco ongevalsaangifte downloaden

Breng het bestuur op de hoogte!

Neem contact op met secretaris@vckuroszulte.be. De secretaris zal samen met jou alle andere nodige gegevens invullen en de ongevalsaangifte bij de clubverzekering indienen.

En dan?

Daarna krijg je een dossiernummer en krijg je een deel van de onkosten die niet door uw ziekenfonds gedragen worden, terugbetaald.

Volleybalseizoen

Trainingen starten in de loop van augustus (afhankelijk van beschikbaarheid sporthal/coach) en eindigen in de maand mei.

Wedstrijden starten doorgaans halfweg september en stoppen eind april. Tijdens de kerstvakantie wordt er nooit gespeeld. De andere vakanties blijven wedstrijdweekends, met uitzondering van het paasweekend.

We proberen in de planning uiteraard wél rekening te houden met de Zultse feestdagen.

Ziekenfonds

Je ziekenfonds betaalt één keer per kalenderjaar een stukje van je lidgeld terug. Hier vind je meer info over je ziekenfonds en/of kan je het formulier downloaden en afdrukken.
Bezorg jouw vooraf ingevuld formulier in de brievenbus Waalstraat 106, 9870 Zulte (= hoofdzetel VZW Kuros Zulte) in een enveloppe 'aan secretaris Kuros'. Wij vullen dit aan en bezorgen dit aan jouw ziekenfonds.

Mijn lidkaart

Sinds het seizoen 2021-2022 zijn er géén papieren lidkaarten meer. Je lidkaart is echter wél nog het toegangskaartje tot deelname aan wedstrijden, een coachlicentie, een scheidsrechterlicentie, het markeren van wedstrijden, de verzekering,... M.a.w. toch een belangrijk 'kaartje'.

Dat 'kaartje' werd volledig gedigitaliseerd. Het voordeel is dat wij sneller beschikken over de lidkaarten, want deze moeten niet meer per post worden opgestuurd. Zodra een lid aangesloten is bij Volley Vlaanderen, is zijn/haar lidkaart meteen ter beschikking in VolleyAdmin2 en dit zowel voor de club als voor het lid zelf. Ook bij wijzigingen (bvb. toevoeging van een coachlicentie), is de aangepaste lidkaart (bijna) onmiddellijk beschikbaar.

Kuros zorgt voor elke ploeg dat de lidkaarten van al wie bij de ploeg betrokken is, in het wedstrijdmapje zitten. Voor de ploegen die met VolleySpike werken (=invoer wedstrijdblad met tablet) staan alle licenties (met foto) meteen in VolleySpike. Lekker handig.

De leden die meer op hun kerfstok hebben (lees: een scheve schaats rijden bij een andere ploeg 😏), wordt aangeraden zijn/haar lidkaart te downloaden op de smartphone zodat hij/zij deze steeds mee heeft, bvb. ook wanneer er geen internetverbinding is.

Hoe kan ik als lid mijn lidkaart vinden en downloaden?

Dit kan je zelf downloaden op volleyadmin2.be. Bij jouw inschrijving ontving je een mailtje met jouw login. Ben je die kwijt? Dan kan je jouw login opnieuw naar jouw mailadres laten opsturen. Als je niet meer (zeker) weet met welk mailadres je bij Volley Vlaanderen geregistreerd bent, stuur dan een berichtje naar secrataris@vckuroszulte.be!
Je kan dit instructiefilmpje bekijken waar je jouw lidkaart in VolleyAdmin kan terugvinden.

Gezondheid en ethiek

Grensoverschrijdend gedrag

Pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage, … allemaal situaties die we liefst nooit tegenkomen, maar jammer genoeg voor sommigen de harde realiteit. Kuros zien we echter liever als een veilige, toffe omgeving waar we graag komen.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT er over! Uw melding, vraag, vermoeden of klacht zal in alle discretie behandeld worden.

Hoe melden?

 1. Spreek binnen de ploeg jouw vertrouwenspersoon aan en vraag raad! Sta je alleen? Dan...
 2. kan je terecht bij het Aanspreekpunt Integriteit bij Kuros: mevr. Sofie Gevaert
  Onze club-API is heeft de taak om bij een melding in overleg en vertrouwen jou de juiste info te bezorgen en te begeleiden bij het zoeken naar de juiste hulp of oplossing. De club-API luistert en verwijst dus door als het moet. De club-API krijgt hiervoor alle nodige ondersteuning/medewerking vanuit het Kurosbestuur en van het API-team van Volley Vlaanderen als de club-API zelf vragen heeft, wordt uiteraard geïnformeerd over mogelijkheden of procedures. Het is dus NIET de bedoeling dat de API zelf die professionele hulp gaat aanbieden!
 3. of bij iemand van het Aanspreekpunt Integriteit bij Volley Vlaanderen via het webformulier of via het mailadres vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be.
 4. of je kan terecht bij verschillende professionele kanalen.

Meer info op...

Integriteit bij Volley Vlaanderen Gezondheid en ethiek bij Volley Vlaanderen