VC Kuros Zulte

 

In de maand september vindt de tiende editie plaats van de 'Maand van de Sportclub' plaats. Met deze actie zet Sport Vlaanderen graag de clubs en hun werking in het zonnetje. Gedurende de opendeurdagen van de Zultse sportclubs worden allerlei (gratis) demonstraties en initiaties aangeboden om eens te tonen hoe plezant het er wel is.

Kuros Heren is ook van de partij, en dat op zaterdag 22 september.

 • Wat? Gratis kennismaking
 • Wanneer? 
  • zaterdag 22 september 2018:
   • om 10 uur: kennismaking met de balgewenning U9 met trainer Stephan tot 11u30
   • om 10 uur: kennismaking met U11 ploeg met trainer Fien tot 11u30 (hierna wordt een lekkernij in het sportcafé voorzien)
   • om 14 uur: kennismaking met match U13 ploeg A tegen Sferos Deinze
   • om 19.30 uur: kennismaking met match Heren Provinciale tegen Jartazi Denderhoute
  • zondag 23 sept om 10u : kennismaking met match U13 ploeg B tegen Mezo Zottegem (voor alle bezoekers is het sportcafé geopend met drank en spijs aan democratische prijzen!)
 • Waar? Gemeentelijke sporthal, Waalstraat 118, 9870 Zulte  
 • Info? Sylvie De Breuck – info@vckuroszulte.be

Meer info over de Maand van de Sportclub vind je hier.

Privacy beleid – GDPR

Kuros Zulte Heren houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

 

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:

Kuros Zulte Heren

Waalstraat 118

9870 Zulte

info@vckuroszulte.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Kuros Zulte Heren verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kuros Zulte Heren (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de Bestuursleden van de vereniging.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verkrijgen van subsidies van gemeente Zulte en volleybonden (Volley Vlaanderen, Volley Oost-Vlaanderen);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Kuros Zulte Heren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Kuros Zulte Heren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring

Kuros Zulte Heren vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde 21 augustus 2018.

Shop je wel eens online ? En wil je onze club helpen, zonder dat je het iets extra kost? Neem dan zeker een kijkje op https://trooper.be/kuroszulteheren. Hier kan je bij de grootste online shoppers terecht. Je doet gewoon jouw online aankopen via https://trooper.be/kuroszulteheren en in ruil daarvoor gaat er een mooi percentje van je aankoop naar de kas van jouw vereniging. Per aankoop van € 100, kan je gemiddeld € 5 aan je vereniging schenken. En… jij betaalt zelf géén euro extra! Dus, iedereen die lid is van een vereniging én online shopt kan Trooper worden!

Onze jongens van U13 B hebben dan misschien wel de match verloren tegen Argos Waarschoot maar het was echt een mooie match. De tegenstanders waren elkaar evenwaardig. De tegenpartij gaf na de match aan wat een plezier deze match en onze ploeg was. De setstanden zijn 25-21, 18-25, 18-25 en 14-25.

Een extra pluim is voor Jordy deze keer. Zowel sfeermaker maar ook iemand die voor fairplay gaat : hij gaf bij twijfel bij de scheidsrechter duidelijk aan dat de bal wel degelijk binnen was in voordeel voor de tegenstander. Zeer sportief gedrag dus ! Ook de overige leden van de ploeg tonen heel mooi hoe uniek ze zijn, ze elk hun eigen kwaliteiten kennen en hoe ze samen genieten van het samenspel. 

Een spannende match, dat zagen we vandaag bij onze U13B tegen VDK Gent. Mooie rally's en knappe reddingen bij deze twee aan elkaar gewaagde ploegen. De man van de match is toch wel Mauro Dhaene voor zijn schitterde opslag en vooral voor de sfeermakerij tijdens de match. Ook een woordje van dank voor coach Ansofie die dit toch mooi tot een schitterend einde heeft gebracht. De match eindigde met winst 2-3 winst voor onze jongens (25-20, 24-26 ,26-20 ,24-26 , 13-15).

 

 

Eerste set is een nipt verlies met 24-26 voor Kuros, maar de tweede, die winnen we met 25-23! Derde set 25-23 gewonnen, 4de 18-25 verloren... Laatste set : 18-16 gewonnen tegen de eerste van de reeks ! Proficiat !

Op 16 december trok de jongste ploeg van Kuros naar Wontergem om daar de laatste match van het jaar te spelen. De spelersgroep bestond die dag uit maar liefst 7 enthousiaste spelers ! De ploegjes werden gevormd (A – ploeg: Arne, Brent en Léon & B – ploeg: Stan, Robin, Wout en Finn). De jongens zelf waren alvast enthousiast over de ploegverdeling en trokken dit dan ook steevast door naar de wedstrijd.

De eerste set was aan beide kanten net iets te slordig, maar ze sleepten er toch beiden winst uit. Natuurlijk waren er ook meerdere positieve kanten, zo kon je duidelijk zien dat de ploeg meer en meer samenspeelt en samen supportert. Naarmate de wedstrijd vorderde begon het niveau van onze jongens ook te stijgen. Ze speelden beter, zowel receptioneel alsook op vlak van opslag.

De derde set was dan weer een setje die bekend stond om de vele opslagmissers, maar ook om de mooie rally’s. Wat onze jongens deze match zeker bewezen hebben is dat ze willen vechten voor ieder punt. Een echte winnaarsmentaliteit zeg maar! Geloof het dan ook of niet, maar ook deze match werd gewonnen door de jongste ploeg van Kuros.

Na de match werd uitbundig gevierd! Niet alleen omdat de U11 nogmaals heeft gewonnen, maar ook omdat op 15 december (nl. speler Brent) en op 16 december (nl. coach Jelle) jarig waren! Dit was dan natuurlijk ook het beste verjaardagscadeau die beiden hadden kunnen krijgen.

Eindstand: 4 – 8 winst
Vorige wedstrijd tegen Wontergem: 9 – 3 winst

To be continued in 2018...

Kuros Zulte Heren nodigt je van harte uit op de thuiswedstrijd tegen Sferos Deinze en de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari vanaf 18u30 in de sporthal van Zulte. De match tegen Sferos Deinze start om 19u30. Het sportieve jaar goed inzetten met een hapje en een drankje en supporteren voor Kuros, dat is ons voornemen !

De laatste wedstrijd voor onze VOBOG-ploeg tegen KWB Falos Zingem is er eentje om in te kaderen. Een zeer leuke en sportieve tegenstander, veel supporters, prachtig rallywerk en 25/12, 25/12, 25/20. Goed gedaan!

 

Onze sponsors
Calendar
Birthdays
14/06
Axander Vantomme
15/06
Leon Desmet
19/06
Jonas Vervaeck
Blijf op de hoogte

© 2019, website powered by Twizzit.com