VC Kuros Zulte

 

Beste sportliefhebbers, 

Kriebelt het om te sporten dan is iedereen welkom in onze club om te volleyballen. 

Wij zijn een club die begint vanaf de derde kleuterklas met 1 uurtje in de week balgewenning op zaterdagvoormiddag. Is jouw zoontje al ouder dan gaat het van 1u30 per week tot max 2x2u per week (voor de volwassenen).

Wil je graag meer info dan zijn we aanwezig in het sportcafe op vrijdag 17 mei van 18 uur tot 20 uur en zaterdag 18 mei van 9u30 tot 12u30 om al je vragen te beantwoorden. Iedereen krijgt dan ook de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het volgende seizoen. 

Wil je zoon het graag eens proberen dan mag hij gratis 3 keer een training meedoen. We vragen natuurlijk op voorhand wel al de gegevens zodat we in orde zijn voor verzekering en dergelijke. Dit is dan een voorlopige inschrijving. Als je zoon beslist om toch te volleyballen dan zijn deze gegevens al reeds in orde. 

We hopen jullie te mogen verwelkomen in onze club!

Voor verdere vragen kan je steeds terecht op info@vckuroszulte.be.

Met sportieve groeten 

Het bestuur

VC KUROS ZULTE HEREN was met de nominatie van de Vobog ploeg, die kampioen waren in 2018, aanwezig op het sportgala.

Werden we laureaat? In het artikel vind je enkele foto's en kort verslag. 

Een delegatie van U11 spelers mochten op zondag 10 februari van Volley Vlaanderen ons allereerste STERREN-certificaat in ontvangst nemen. 

Een onvergetelijke dag: kijk maar naar deze sfeerfoto's en filmpje!

Op zaterdag 16 maart in de voormiddag gaan onze Kuros-leden rond met paaseitjes in Zulte van deur tot deur.

Nu woon je misschien buiten centrum Zulte of je bent niet thuis op 16 maart en je wil toch de overheerlijke paaseitjes van topchocolatier Tony Boeckaert? Daar hebben we aan gedacht! Via dit bestelformulier kan je een bestelling plaatsen.

Groot nieuws ! Volley Vlaanderen heeft Kuros Zulte Heren dit weekend een label van een 1-sterrenjeugdclub gegeven ! Proficiat iedereen !

In de maand september vindt de tiende editie plaats van de 'Maand van de Sportclub' plaats. Met deze actie zet Sport Vlaanderen graag de clubs en hun werking in het zonnetje. Gedurende de opendeurdagen van de Zultse sportclubs worden allerlei (gratis) demonstraties en initiaties aangeboden om eens te tonen hoe plezant het er wel is.

Kuros Heren is ook van de partij, en dat op zaterdag 22 september.

 • Wat? Gratis kennismaking
 • Wanneer? 
  • zaterdag 22 september 2018:
   • om 10 uur: kennismaking met de balgewenning U9 met trainer Stephan tot 11u30
   • om 10 uur: kennismaking met U11 ploeg met trainer Fien tot 11u30 (hierna wordt een lekkernij in het sportcafé voorzien)
   • om 14 uur: kennismaking met match U13 ploeg A tegen Sferos Deinze
   • om 19.30 uur: kennismaking met match Heren Provinciale tegen Jartazi Denderhoute
  • zondag 23 sept om 10u : kennismaking met match U13 ploeg B tegen Mezo Zottegem (voor alle bezoekers is het sportcafé geopend met drank en spijs aan democratische prijzen!)
 • Waar? Gemeentelijke sporthal, Waalstraat 118, 9870 Zulte  
 • Info? Sylvie De Breuck – info@vckuroszulte.be

Meer info over de Maand van de Sportclub vind je hier.

Privacy beleid – GDPR

Kuros Zulte Heren houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

 

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:

Kuros Zulte Heren

Waalstraat 118

9870 Zulte

info@vckuroszulte.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Kuros Zulte Heren verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kuros Zulte Heren (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de Bestuursleden van de vereniging.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verkrijgen van subsidies van gemeente Zulte en volleybonden (Volley Vlaanderen, Volley Oost-Vlaanderen);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Kuros Zulte Heren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Kuros Zulte Heren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring

Kuros Zulte Heren vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde 21 augustus 2018.

Shop je wel eens online ? En wil je onze club helpen, zonder dat je het iets extra kost? Neem dan zeker een kijkje op https://trooper.be/kuroszulteheren. Hier kan je bij de grootste online shoppers terecht. Je doet gewoon jouw online aankopen via https://trooper.be/kuroszulteheren en in ruil daarvoor gaat er een mooi percentje van je aankoop naar de kas van jouw vereniging. Per aankoop van € 100, kan je gemiddeld € 5 aan je vereniging schenken. En… jij betaalt zelf géén euro extra! Dus, iedereen die lid is van een vereniging én online shopt kan Trooper worden!

Onze sponsors
Calendar
Birthdays
05/12
Sven Desloovere
09/12
Demuytere Fien
10/12
Jonas Moons
Blijf op de hoogte

© 2019, website powered by Twizzit.com