Normaalgezien hebben wij begin mei een inschrijvingsmoment. Hier moeten we nu creatief mee omspringen en we hebben gekeken wat haalbaar is voor zowel jullie als voor ons.
Daarom hebben we beslist om de inschrijving online in orde te brengen via mail en overschrijving.

Om alle licenties en verzekeringen tijdig in orde te krijgen, is het belangrijk voor ons dat je jouw (her-)inschrijving uitvoert vòòr 28 juni 2020.

Hoe moet je (her)inschrijven?


Inschrijven voor seizoen 2020-2021

In twee stappen:

Stap 1: Mail naar secretaris@vckuroszulte.be

Vermeld in de mail duidelijk:

  • bevestiging van inschrijving voor seizoen 2020-2021
  • een recente foto te nemen van de speler, liefst met een effen achtergrond als het mogelijk is.
    Het moet niet persé een pasfoto zijn.
  • Moeten er gegevens aangepast worden ten opzichte van vorig seizoen bv. gsm-nummers en/of mailadressen,... ?

De meeste ploegen blijven dezelfde als vorig jaar. Diegene die toch veranderen van ploeg zijn hier al van op de hoogte gebracht. Heb je hier toch nog vragen of twijfels mag je deze gerust stellen.

Stap 2: Stort uw lidgeld voor 28 juni 2020

Het bestuur heeft beslist om dit jaar zeker geen verhoging van de lidgelden door te voeren.

Bijdrage lidgeld 2020-2021:

  • Vobog: 85€
  • Heren: 160€
  • Jeugd: 145€, tweede kind: 125€
  • U11 2.0: 95€
  • U 9 balgewenning: 65€

Gelieve het bedrag te storten op rekening van
Kuros heren Zulte
BE39 0688 9906 3119
met vermelding van: lidgeld (naam lid) en dit vòòr 28 juni 2020.

Dank-u-wel voor uw steun en bijdrage! Wij gaan voor... een topseizoen!